GKI

GKI

Azok a gépjárművezetők, akik:

 • 2009. szeptember 9-ét követően "C" kategóriájú vagy "C1" alkategóriájú,
  továbbá "C1+E" és/vagy "C+E" kombinált kategóriájú vezetői engedélyt
  szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni,
  szakmai alapképesítés (GKI) megszerzésére kötelezettek.

 

 • 2009. szeptember 9. előtt már "C" kategóriájú vagy "C1" alkategóriájú,
  továbbá "C1+E" és/vagy "C+E" kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel
  rendelkeztek (és nem végeznek a fenti kategóriák valamelyikére 2009.
  szeptember 9. után kategóriabővítést), a meglévő gépjármű-kategóriájuk
  vonatkozásában a nemzetközi árufuvarozói képesítés alapján kiadott
  igazolványuk érvényességének lejártától, legkésőbb tehát 2014. szeptember
  10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2009. szeptember 9. után
  szerzik meg, annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzési
  képesítés megszerzésére kötelezettek.Mind a szakmai alapképesítés, mind a továbbképzési képesítés megszerzése
alól mentesülnek azok a gépjárművezetők, akik kizárólag olyan járművet
vezetnek:

 • amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
 • amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból
 • forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű,
 • amelyet még nem helyeztek forgalomba,
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
 • amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai
 • képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás
 • céljából használnak,
 • amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és
 • áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy
 • felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető
 • elsődleges feladatához.

GKI alapképesítés:


A gépjárművezetői képesítés (GKI) - első alkalommal - alapvizsga letételével
szerezhető meg. Az alapképesítés megszerzéséhez szaktanfolyamon, majd az azt
követő vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.


GKI továbbképzési képesítés:


A gépjárművezetőnek, amennyiben árufuvarozói tevékenységét az érintett
járműkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó
továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni
kívánja, továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követő
vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI):


A képesítés igazolására a "Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány" (GKI)
szolgál. A GKI az utolsó, sikeres vizsga napjától számított öt évig
érvényes.

 

Az alábbi linkről letölthetőek a GKI tankönyvek digitális formában. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_ryCPOYp6K0fklhcERnVDloVHZVbFc3RzdudG1QZ3NIVjZzYVlnSlBrLUxrQ1Q2RDdfdVU